Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Västergarn hamn


Hamnar - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Västergarn hamn - foto: Björn Pettersson

Fiske- och småbåtshamn på västra Gotland. 2-3 gästplatser med 1,5-1,0 meters djup.

Före Visby utvecklades till en internationell handelsplats fanns många hamnar på Gotland, förmodligen senare också, varifrån gutniska köpmän bedrev handel; de gutniska handelsmännen kallas i litteraturen av obegriplig anledning för farmän, farmannabönder och liknande. Västergarn var ett sådant ställe, men hamnen låg inte där dagens hamn återfinns, se Vikingarnas Västergarn.

Västergarn hamn, foto Björn Pettersson

Här har vi Västergarns hamn från sydväst. Den lilla sjön, eller lagunen kanske, är den vendeltida hamnen där man bl a har funnit Sveriges äldsta skeppsvarv. För väldigt länge sen var Paviken, som sjön heter, en handelsplats med skeppsvarv och annat.

Rent historiskt så tycks det som att Västergarn sjunkit i glömska då Visby började ta form. Men det finns t ex en stadsmur i environgerna också, Västergarnsvallen kallad, ett gigantiskt byggnadsverk från tiden i fråga, men man kan gott fråga sig om inte den vikingatida hamnen grundades upp av ofantliga stormar i 1300-talets början.

Västergarn hamn
Foto Bernt Enderborg

Bara en bild till för att inte allting skall bli flygbilder, se Fiskeläget.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen