Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Något om Asaläran


Mytologi

Gotland, Något om Asaläran - foto: Bernt Enderborg

Alla bilder på denna sida kommer från bildstenar från 7-800-talet.

I det vanliga gutniska historieskrivandet hittar man otaliga hänvisningar till isländsk mytologi, allra helst om någon lyckas hitta någon scen på en bildsten som liknar någon scen från den isländska sagalitteraturen - det är förresten inte så få scener man kan hitta där. Man tycks nämligen mena att religionen säkert var samma över hela Norden och säkert fanns där vandrande minneskonstnärer som förde myterna vidare.Den enda skriftliga kunskap som finns om Asaläran återfinns som bekant i de isländska sagorna, nedtecknade på 1200-talet i litterärt syfte av en kristen man, Snorri Sturlusson. Utifrån dessa sagor drar somliga forskare hårresande långtgående slutsatser, men den påläste och nyktre Alf Henriksson skriver å andra sidan i sin Isländsk Historia:

"I själva verket spelade de mytologiska asagudarna nog aldrig de personliga roller som eftervärlden med ledning av Eddorna vill tillskriva dem. Den nordiska religionen var säkert diffusare än så. Av de tidiga invandrarna till Island offrade Thori Snepil till en träddunge och Thorsteinn Raudnef till ett vattenfall, medan Eyvind Lðdinsson ägnade två stora stenar sin dyrkan. Sagornas vittnesbörd beträffande det andliga livet handlar mest om häxeri och spökeri och trolldom. Trollpackor och trollkarlar stoppas i sälskinnssäckar och avlivas raskt såväl i heden tid som i kristen. Hövdingen Hallr på Siða höll sig med en oxe som kunde förutsäga framtiden.

Blott någon sällsynt gång möter man en glimt av eftersinnad andakt. Lagman Thorkell, som var sonson till landnámnsmannen Ingolfr, var en ytterligt rättfärdig man, meddelar Landnámabòk, och när han kände döden nalkas lät han sig bäras ut i solskenet och anbefallde sig i den guds händer som hade skapat solen: 'Fal sik á hendi þeim guði, er sòllin hefði skapat'".Det är Snorri Sturlusson som på 1200-talet diktade eller förde Asaläran vidare, vilken nordiska romantiker på 1800-talet infogade i den historiska litteraturen som varande våra förfäders allmänna tro. Det är att koka soppa utan spik. Gutasagan, som är nedtecknad ungefär samtidigt med Snorri Sturlussons skrifter, dvs då staden Visby stod i sitt flor, mäktigast i Östersjöområdet, vet inte namnet på en enda gudomlighet ehuru den har ett stycke om vad folk hade för sig:

"Firi þan tima oc lengi eptir siþan. Troþu menn a hult. oc a hauga. wi. oc. stafgarþa. oc a haiþin guþ. blotaþu þair synnum oc dydrum sinum Oc fileþi. miþ matj oc mundgati. þet gierþu þair eptir wantro sinnj. land alt. hafþi sir hoystu blotan miþ fulki. ellar hafþi huer þriþiungr. sir. En smeri þing hafþu mindri blotan meþ fileþi. matj. Oc mungati. sum haita suþnautar. þi et þair suþu allir saman."

Stycket översätts oftast så här:

"Före den tiden och länge därefter trodde man på hult och högar, vi och stavgårdar och på heden gud. De offrade då sina söner och döttrar och sin boskap, och bedrev blot med mat och dryck. Detta gjorde de enligt sin vantro. Hela landet hade det högsta blot med människor, eljest hade var treding sitt blot och smärre ting hade mindre blot med boskap, mat och dryck. De kallades mat- eller kokbröder, ty de tillredde offermåltiderna tillsammans.Översättarna menar alltså att gutarna under hedenhös offrade sina barn, människooffer alltså. Men nu står det inte alls att gutarna offrade sina söner och döttrar utan "blotaþu þair synnum oc dydrum sinum Oc fileþi. miþ matj oc mundgati", dvs man blotade för söner och döttrar och boskap med mat och dryck, och det man trodde på var en heden gud (singular), på hult och högar, vi och stavgårdar.

Det står onekligen att "land alt. hafþi sir hoystu blotan miþ fulki", vilket officiellt översätts med "Hela landet (alltinget) hade det högsta blot med människor" fast det i klartext står att "Hela landet hade det högsta blotet med folket". Översättarna vill alltså att man skall tro att människor offrades på Gotland, men i själva verket är det hela en uppräkning av organisationsnivåer och därmed storlek för bloten:

  1. Hela folkets blot på Gutnaltinget (land alt)
  2. Tredingsblot (þriþiungr = en tredjedel av Gotland)
  3. Tingsblot (suþnautar)

Det bör observeras att Gutasagan inte vet berätta någonting om Oden, Tor osv., däremot, precis som hos de första nordiska invandrarna på Island, sägs att folk trodde på hult, högar och vi (vi = helig plats).

Officiellt skall man alltså tro att gutarna avlivade sina barn som offer till gudarna varefter de kalasade med mat och dryck. Nog brukar det sägas att vi inte har en likadan kultur nuförtin och att människoliv värderas annorlunda, men någon måtta får det väl ändå vara. Det är nutiden som inte värderar människoliv! De senaste 100 åren har varit så barbariska att våra hedna förfäder skulle få kräkas om de bara visste. Var tionde sekund svälter en unge ihjäl.

En roligt åsikt fick jag av någon som svar på frågan varför arkeologerna ofta anser att de mojänger som de hittar har med religiöst bruk att skaffa. "Vi vet så mycket mera nu", påstods det, och då skall det väl underförstås att våra hedna förfäder famlade runt i religiös blindo. "Moderna" religioner har emellertid för tusentals år sen övergivit förhoppningen om att kunna bevisa Guds existens. Vi tror därför att det är omöjligt, vilket händelsevis får till följd att vi nuförtin vet om möjligt ännu mindre än våra förfäder.I detta sammanhang kan man kanske också dra fram att Gutasagan är en sorts inledning till Gutalagen vars första paragraf stadgar kristendom. Det kan väl inte uteslutas att författaren ville svartmåla framfarna tiders religiösa seder och bruk på samma sätt som Ansgar och Snorri, men läser man lite längre fram i Gutalagen, som inte hittades på i början av 1200-talet utan sträcker sig tillbaka i tiden, så stadgas i 1 kap, §4 bl a :

"Det är därnäst, att blot äro för alla strängt förbjudna och alla forna seder, som följa med hedendomen. Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar. Om någon blir funnen skyldig därtill och blir det så mot honom med vittnen styrkt, att han har någon sådan åkallan med sin mat eller dryck, som ej följer kristen sed, då är han saker till tre marker till sockenmännen, om de kunna utkräva det..."

Gutalagen nämner hedniska gudar men berättar inte vilka. Om någon blotar och därvid åkallar hult, högar, hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar med "sin mat eller dryck", så blir vederbörande bötfälld, såvitt blotandet inte följer kristen sed. Det står ingenting om människooffer. Att med mat och dryck åkalla i lagen uppräknade saker, dvs hult och högar osv, det är att blota.

Om man tänker sig att Asaläran varit så allmänt utbredd som det oftast förutsätts så hade gudarna nog angetts vid namn - det hade stått Oden, Tor, Frej osv. Det går i och för sig att dra till med att de namnen kanske vara för vederstyggliga att nämna i skrift, men då får vi påminna om att själva Bibeln använder klarspråk härvidlag, där nämns avgudarna vid namn.

Guteinfo påstår alltså att Gutasagan inte är något stöd för att människooffer har förekommit på Gotland samt att det mesta om Asaläran och dess utbredning är rent struntprat. Det finns rätt lite stöd för att gutarna dyrkat Oden, Tor med mera modärnt slidder sladder.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby