Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Gutnaltinget - marknadsplats, varv


Historia - Roma - Nära - Karta

Gotland, Gutnaltinget  - marknadsplats, varv - foto: Bernt Enderborg

Somliga ställen känns underliga på något sätt. Efter att ha vandrat från Romakloster, förbi fiskdammarna, över andra världskrigets flygfält, genom Norderäng, tvärs över åkerkanten, konstaterat att Gothemsån ligger där den skall, vänder jag om och tar kortet ovan 150 meter framför ån.

Det är inte en forntida väg du ser, det är något annat, kanske upphovet till att platsen har benämnts varvet. Norderäng i bakgrunden, kortet är taget mot väster.Ungefär i mitten av Norderäng tar jag ett kort, fortfarande västerut, på den öppna ytan i änget alldeles före flygfältet. Området har i folkmun hetat Varvet, ty det står på en 1800-talskarta sa arkeolog Majvor Östergren vid ett samtal den 25/11-2013.Bilden visar Norderäng från andra hållet, mot öster, från början av flygfältet, korten är tagna den 24 oktober 2013. Den märkliga fornlämningen på första bilden ovan ligger i åkerkanten bakom änget, vad stenbumlingarna till höger gör för nåt vet jag inte.

Gutnaltinget, Gotlands allting, hölls ända sen forntiden 500 meter bakom kortet ovan. Det slår mig att Gothemsån, som mynnar i Åminne och avvattnar långt över halva mittersta Gotland, bör har varit en alldeles utomordentlig kommunikationsled under vattenrikare tider, innan de stora myrarna dikades ut under 1800-talet. Men det går nog inte att segla ett köpmanskepp på ån till Gutnaltinget, sådant det definieras i Gutalagen, se Om vård av skepp, men kanhända en börding och i vart fall en myndricka (flatäske).

Vill man åka båt, frakta mindre laster, så är Roma det bästa samlingsstället som finns på Gotland. Det är nog ingen tillfällighet.Alldeles till vänster om den öppna ytan i Norderäng på föregående bild ligger fortfarande en av de dammar som munkarna i Roma kloster, Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae, använde för att odla fisk. Den märkligt smala allén bredvid dammen är ett par hundra meter lång. Jag vet inte heller hur gamla ekarna är som står där, men det känns magiskt att gå där, allting hör ihop, allra helst om man vet lite mer.Alldeles före Norderäng, kortet är taget mot öster, ligger ett alldeles platt område om ett par hundra meter. När jag kikade på fiskdammarna vid Roma kloster för snart tio år sen såg jag uppifrån ruinen att området bakom dammarna nog var åker, varför jag aldrig gick vidare ner mot Norderäng. Men då jag hade anledning 2013 att tala med den kunnige kyrkoherden Staffan Beijer i Roma församling så upplyste han mig om att det platta området är tillkommet under andra världskriget då man anlade ett flygfält tvärs över munkarnas fiskdammar. I förbigående kan sägas att jag inte tror att ungarna i Romaskolan någon kilometer bort får lära sig att lämningar från andra världskriget ligger här när de studerar kriget.Detta kort är taget mot väster, i förhållande till föregående foto har jag i princip vänt mig om och tar en bild ner mot ruinen vid Roma kloster. Bilden visar en av munkarnas fiskdammar, som ligger i en naturlig ränna (som munkarna förbättrat) efter den djupare dammen som nog alltid håller vatten strax bredvid klostret.

Evert Melefors, ortnamnsforskaren, har kommit eller kommer snart med något om varför Gutnaltinget heter som det gör - jag skall redogöra för hans slutsatser när jag vet säkert att han har publicerat detta, men du ser viktiga saker på bilden ovan.Här står jag på ruinen och tar kortet åt öster. Du ser rännan där den djupare dammen ligger först och sen början på fiskdammen från det föregående kortet, Norderäng i bakgrunden.

Om det inte varit för fiskdammarna hade du ända fram till medeltiden, kanske 1800-talets mitt, kunnat ta dig vattenvägen till 50 meter öster om ruinen och den förmodade platsen för Gutnaltinget, som också var en stor marknad när det begav sig.Några tankar och en varning

Området kring Roma kloster är intressant, inte bara för själva klostrets skull utan också för att vi vet att gutarna har samlats här under långliga tider och hållit allting, vilket också är ett bra tillfälle för en stor marknad.

På promenaden från Gothemsån till klosterruinen, nästan en kilometer, har vi passerat varvet (visste du att Roma kloster ägde nästan en femtedel av dagens Estland och hade ett eget handelshus i Riga, se också Kolonierna), vi har gått alldeles i närheten av något som arkeologerna kallar Guldåkern på grund av de fynd som har gjorts där, bl a mängder av vikter till vågar, och man vet numera att det har förekommit tillverkning av allehanda slag i environgerna, t ex svärdsknappar, samt att det har varit en stor marknadsplats. Strax väster om platsen för Gutnaltinget ligger förresten en socken vars namn på gamla kartor är Birka; strax bredvid klostret ligger en liten plats som kallas Björkö. En arkeolog har stuckit ut hakan och sagt att kanhända låg Ansgars Birka i trakterna, se artikeln i lokaltidningen från 2005. Han säger bl a att han tror att man seglade in till Gutnaltinget från den västra sidan av Gotland, något som är svårt, däremot kan det inte ha varit några större problem att ta sig dit via Åminne från den östra sidan där det halvannan mil inåt land låg en sjö, se Fågelsjön och Birka.

Området för Gutnaltinget är riktigt spännande - och man liksom känner det när man går där - och därtill leder alla vattenvägar till Roma. Det har hänt grejer där!

Bäste läsare! Jag påstår inte att Ansgars Birka låg på Gotland och är detsamma som marknaden vid Gutnaltinget så busseligen skicka inga kommentarer om just detta.

Varningen

Den bonde som arrenderar kungsgården har djur på markerna, lamm och nötboskap, och det finns ingen som helst anledning för djuren att vara snälla mot dig. Vet du inte vad du gör, eller är väldigt spänstig, så gå inte där.

Lite mer om vikingar

Roma är förstås långt äldre än själva klostret, som anlades 1164, och år 2015 skall man försöka fastställa exakt var alltinget och marknadsplatsen egentligen låg, som sagt 300 vikingatida viktlod har hittats, lämningar efter tillverkning av svärd, svärdsknappar, guld, och mynt från 1000-talet, varför undersökningar kommer att göras. Vi återkommer om detta när information finns.

En lika spännande plats ur vikingasynpunkt är nog Västergarn med det Vendeltida skeppsvarvet, Västergarnsvallen, vikingatida hamnen och se för allt i världen sidan om Vikingarnas Västergarn.

Gotland är också världens skattrikaste ställe, omkring 80% av skatterna från såväl århundradena efter Kristi födelse, romerska pengar, som vikingatida silverskatter från araberna har hittats på denna ö. Är du intresserad av vikingatiden så är Gotland det bästa stället du kan vara på. Och råkar du undra vad sockennamnet Roma kan tänkas betyda så finns en sida om också detta.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

878 m, Arkeologins dag 20172,1 km, Gotland Whisky AB5,4 km, Hästtjuvar4,6 km, Invigningen av Barlingbo Bryggeri5,0 km, Åkerlandskap

Bilder

3,3 km, Dr Hans Karrillon

Fornborgar

1,7 km, Borgen vid Hallegårda4,7 km, Viklau fornborg

Fritid

4,6 km, Vandringsled i Dalhem

Företag

5,3 km, Gervide gård

Gravfält

2,4 km, Broa gravfält

Historia

1,0 km, Allén till kyrkan från Kungsgården5,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem1,5 km, En portal i Halla kyrka3,5 km, En svärdslipningssten vid ån1,5 km, Guteriddaren0 m, Gutnaltinget - marknadsplats, varv5,2 km, Hans Kroks kors i Dalhem2,2 km, Inbördeskriget 12882,3 km, Nordens största gravklot811 m, Skyltinformation vid Roma kloster

Kuriosa

3,6 km, Diskarve2,0 km, Eisläggar4,8 km, Jag såg rus953 m, Många böcker i Gutnalia1,8 km, Vad betyder ortnamnet Roma5,2 km, Var har du skallen861 m, Wigarius i Romakloster4,8 km, Vikingakläder

Kyrka

3,4 km, Björke kyrka5,2 km, Dalhem kyrka1,5 km, Halla kyrka884 m, Roma kloster2,3 km, Roma kyrka4,5 km, Sjonhem kyrka

Kämpgravar

4,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

959 m, Jag börjar gilla Kungsgårn879 m, Skelett i vindarna

Medeltida hus

969 m, Klosterbyggnad3,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,9 km, S:ta Katarinas gilleshus

Museer

3,4 km, Lapidarium i Björke4,5 km, Russmuseum

Målningar

5,2 km, Paradiset i Dalhem

Naturreservat

2,5 km, Klosteränget

Platser

5,0 km, Ett litet stycke landskap830 m, Fiskdammar i Roma

Romateatern

946 m, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

1,5 km, Dräpte lübeckare4,9 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5,2 km, Prosten Nicolaus i Dalhem1,5 km, Salomes hand4,5 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald5,2 km, Världens syndfulla liv