Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Prosten Nicolaus i Dalhem


Skulptur - Dalhem - Nära - Karta

Gotland, Prosten Nicolaus i Dalhem - foto: Bernt Enderborg

Nicolaus, som är bliven inkorporerad i norra portalen på Dalhem kyrka begravdes i slutet av 1100-talet och är den tidigaste prost vi känner till på Gotland. Att det är någon slags nattvardsmotiv på den vackra gravstenen ser alla, och trots att den latinska texten inte till sin helhet är tolkad, den är skadad, är man i vart fall överens om att den innehåller orden "prepositus" och "Nicolaus" - prosten Nikolaus.

Högst inom gotländska kyrkan var biskopen i Linköping, Gotland självt var delat i tre delar sen arla i urtid, se Gotlands organisation, och kyrkan övertog denna organisation och tillsatte en prost som chef över prästerna i varje treding. Kyrkan på Gotland är fortfarande organiserad på detta sätt.

Det vi vet om Nicolaus är vad du ser på bilden. I boken "Gotlands medeltida kyrkoliv - biskop och prostar", Barry Press förlag, Visby 1977, av Sven-Erik Pernler, kan vi möjligen lära oss lite till. Han säger på sidan 168 att "Nattvardsmotivet på stenen anknyter nära till transsubstantiationsläran, vilken vid denna tid höll på att få sin slutliga utformning..."

Denna lära innebär att brödet och vinet förvandlas vid nattvarden till Kristi kropp och blod, men det luktar och smakar som bröd och vin i alla fall. Enligt Wikipedia så definierades denna lära "första gången 1079 av Hildebert, ärkebiskop av Tours. Vid Fjärde Laterankonciliet 1215 fastställdes att:

'Kristi kropp och blod i sanning finns i altarets sakrament under bröds och vins gestalter, sedan brödet transsubstantierats till kropp och vinet till blod genom Guds makt.'"

Det bör vara en hyfsad tidig framställning i Sverige av detta påhitt, lite som Lyckans hjul var tidig inom sitt gebit, och som finns att begrunda i Dalhem. Tänka sig.

Överkurs

Vad gäller prostarna på Gotland så har de enligt Pernler under medeltiden varit stationerade lite här och där i olika kyrkor på landet, en från varje treding dock, ehuru särskilt många inte är kända vid namn. Några författare har emellertid antagit att den prost som lite då och då under århundradenas krypande gång innehaft tjänst i Visby varit så att säga högsta hönset bland prostarna, "primus inter pares" heter sånt på latin, den främste bland likar, men Pernler konkluderar att i det bevarade materialet finns inget stöd för en sådan slutsats.

- Nu vet du det också, bara påhitt för att framhäva Visby.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,9 km, Arkeologins dag 20175,0 km, Det lilla är förbi4,8 km, Min vän är min

Bilder

2,0 km, Näsungs broar

Fornborgar

4,2 km, Fornborg i Hörsne

Fritid

1,2 km, Vandringsled i Dalhem

Historia

5,1 km, En portal i Halla kyrka1,7 km, En svärdslipningssten vid ån5,0 km, Guteriddaren5,2 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv64 m, Hans Kroks kors i Dalhem4,8 km, Lyckans hjul i Ekeby5,9 km, Skyltinformation vid Roma kloster

Kuriosa

6,0 km, Många böcker i Gutnalia5,0 km, Utsikt från ett offerberg18 m, Var har du skallen5,9 km, Wigarius i Romakloster

Kyrka

4,4 km, Barlingbo kyrka9 m, Dalhem kyrka4,8 km, Ekeby kyrka5,0 km, Ganthem kyrka5,1 km, Halla kyrka3,8 km, Hörsne kyrka5,9 km, Roma kloster

Magiska Gotland

6,0 km, Jag börjar gilla Kungsgårn5,9 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

6,0 km, Klosterbyggnad

Museer

1,7 km, Dunbodi - Lanthandelsmuseum

Mytologi

5,6 km, Bara offerberg, Baraberget

Målningar

5,1 km, Andreas, Paulus och Petrus4,8 km, Aposteln Filippus5,0 km, Gud Fader i Ganthem5,0 km, Helvetesgapet21 m, Paradiset i Dalhem5,0 km, På stora fötter i Ganthem5,0 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

4,4 km, Hörsne prästänge

Platser

4,3 km, Barlingbo prästgård673 m, Ett litet stycke landskap5,8 km, Fiskdammar i Roma

Romateatern

5,9 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

5,1 km, Dräpte lübeckare3,8 km, Kunde alla läsa runor

Skulptur

3,8 km, Den ridande S:t Mikael4,4 km, Dopfunten i Barlingbo3,8 km, Klädd i solen0 m, Prosten Nicolaus i Dalhem5,1 km, Salomes hand4,8 km, Syndafallet i Ekeby4,4 km, Triumkrucifixet i Barlingbo5,1 km, Vem är det på Ganthems kyrka22 m, Världens syndfulla liv

Socken

4,4 km, Barlingbo socken

Ängen

4,6 km, Mangsarve änge4,3 km, Mattsarve änge