Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

StenhuggarmärkenGotland, Stenhuggarmärken - foto: Bernt Enderborg

Ett i mitt tycke ganska spännande lämning av medeltiden kan man se på söderväggen på Väte kyrka. Det är märken från stenhuggarna som har arbetat på kyrkan, plustecknet kommer från någon av dem, och därmed blir det hela mera konkret på något sätt - det var folk som i sitt anletes svett jobbade med att knacka sten dag ut och dag in.Det finns inte märken på alla stenar men på ganska många. Såvitt går att förstå är den enda anledningen till att hugga in sitt märke en fråga om betalning, dvs stenhuggaren fick betalt per sten som iordningställdes.Det finns olika stenhuggarmärken varför man vet att flera varit verksamma, och eftersom de återfinns på det treskeppiga långhuset så är märkena troligen från 1300-talet och av verkstaden Egypticus fason, se stenhuggarna, men alldeles tvärsäkert är väl inte detta ty skulpturer från 1100-talskyrkan sitter infogade lite här och var på 1300-talsdelen, t ex Den sista måltiden, dvs det är möjligt att stenhuggarnas märken nästan är från vikingatiden (det skall du emellertid inte sätta din hals på).Stenhuggarmärket på bilden ovan är lite intressant för ett nästan likadant finns på Linköpings domkyrka, dock spegelvänt, som också var Gotlands under medeltiden, se Fornvännen 1909 (Fig. 2, märke 6). I Fornvännen sägs också, apropå att en del av Linköpings domkyrka i många drag erinrar om gotländsk byggnadskonst, att stenhuggarmärken på Gotland inte är vanliga vilket dock är lite svårt att hålla med om när man kikar på Väte kyrka.Denna sten som en gång nog har tjänat som ankare för en hissanordning ligger också kvar framför söderväggen på kyrkan. På sidan om Vem byggde kyrkorna visar vi en bild på en skulptur från 1300-talet där två stycken just skall till och bära iväg en sten och så antar jag indirekt att det där med verkstäder, byggnadshyttor, vet jag inte om jag skall tro på. Men när man ser stenhuggarmärkena på Väte kyrka kan man fråga sig om det inte var så att större entreprenören/verkstäder byggde kyrkorna, dock med hjälp från bönderna alldeles som det sägs i Anga kyrka.

Kanhända fanns det kringresande entreprenörer på Gotland, vilket det där om Linköpings kyrka ovan är en aning om, som hjälpte till att bygga kyrkor här och var kring Östersjön, som i Yxkull i Lettland där gutar byggde den första kyrkan, se Kristi riddares gård.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,9 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde4,3 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,2 km, Binge slott151 m, Fornborgen i Väte4,6 km, Guldrupe fornborg3,8 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

186 m, 18) Olof den helige

Historia

3,9 km, 1361 i Mästerby2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo3,7 km, Hagelheim bro25 m, Medeltida smide i Väte4,1 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad3,9 km, Ringkorset i Mästerby838 m, Rosenby båtmanstorp0 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,7 km, Atlingbo kyrka4,2 km, Guldrupe kyrka4,1 km, Hejde kyrka4,2 km, Mästerby kyrka20 m, Väte kyrka

Kåseri

4,3 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,2 km, Mästerby museum

Målningar

4,2 km, 1100-talets världsdelar4,2 km, David och Goliat i Mästerby4,1 km, Ett bart huggande svärd4,2 km, Helvetesgapet18 m, Kyrkmålningen i Väte4,2 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,2 km, Sigsarve vattensåg i Hejde5,4 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,2 km, Kristendomens ålder på Gotland4,2 km, Mässhaken i Guldrupe4,2 km, Runor i Guldrupe kyrktorn3,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

8 m, Anna själv tredje142 m, Den drakdiande kvinnan58 m, Den sista måltiden igen65 m, En medeltidsman65 m, En tidigmedeltida riddare6 m, Ett torn i Väte7 m, Haren i Väte4,1 km, Hynse ei Hajde7 m, Krucifixet i Väte18 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,1 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

2,9 km, Augustas änge542 m, Fonnsänge4,0 km, Isums Slåtteräng