Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Ringkorset i Mästerby


Historia - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, Ringkorset i Mästerby - foto: Bernt Enderborg

Det har börjat hända saker inom forskningen av 1361 års krig på Gotland. Det var ju som bekant Valdemar Atterdag som intog ön, en bedrövlig händelse som vanligen kallas brandskattningen av Visby, se Massgravar på Solens berg.

Något man läser ibland är påståenden om Gotlands nyckel, dvs Ajmunds bro i Mästerby, inte särskilt långt från ringkorset ovan. Tanken är att den som ville inta Gotland söderifrån var tvungen att passera Ajmunds bro. Det är förstås inte sant, till och med en löjeväckande tanke (du kan läsa den här på Gotlands Länsmuseums beskrivning av Korsbetningen, "som de måste passera").

Atterdag var emellertid sättingarna för snabb. Han motade Hejde sätting redan innan de var framme, han mördade Burs sätting när de kom marscherande och Burgsviks sätting kom aldrig fram (förmodligen hade de en spejare som avrådde). Detta har gett upphov till sägner om en trollkäring, se Trollkärringens tillhåll, som på något trollsätt förhindrade gutarna att sätt stopp för dansken och medföljande tyska furstar. Men nutida forskning tycks säga att någon trollkärring inte var tillstädes, och därtill, om det fanns en trollkärring så var det danskarna hon ställde till det för.


I bakgrunden på bilden ovan syns ängsmarker och där har man hittar lämningar av krig, som alltså förmodligen härrör från 1361. Det tycks, sägs det, som att danskarna har gått över ån (Sudertingsån) öster om bron och förföljt flyende gutar i ängarna på bilden ovan.


När jag fotograferade ringkorset den 8 augusti 2010 tyckte jag mig alldeles tvärsäkert se att det stod något på korset, men eftersom jag aldrig läst något om detta så trodde jag att det bara var krumelurer. Nu verkar det dock som att forskningen har uppmärksammat detta, se artikel på Radio Gotland, men antagligen har folk i trakterna känt till detta i alla tider. Det skall bli spännande att se vad forskarna kommer fram till.

Kanhända var det alltså på platsen för ringkorset som ett avgörande slag stod, platsen där krigarna från de olika sättingarna fick sätta livet till, utmanövrerade av Valdemar Atterdag och de tyska furstarna, som visste exakt hur de skulle gå tillväga för att inta Gotland.

Därefter marscherade Atterdag med hären till Visby för att möta de gutniska krigsavdelningarna (sättingarna) från norra Gotland. Hur det gick vet varenda skolunge, däremot vet de inte att det var ingen lek Atterdag gav sig in på. Senast 1313 hade folk från norra Gotland på Röcklinge backe slagit den svenska armén under Birger Magnusson sönder och samman, äldste sonen till Magnus Ladulås.

Platsen för ringkorset i Mästerby är alltså en sorgens plats. I själva verket var det kanske där som Gotlands öde avgjordes, ty södra Gotland är folkrikt, men Atterdag visste att mörda de olika sättingarna en efter en.

Överkurs
Ibland läser man att de gotländska ringkorsen bara är medeltida medan det i England finns betydligt äldre sådana. Kanske denna sida kan vara något att läsa.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

2,7 km, Ajmunds bro

Bildsten

5,3 km, Bildstenen i Sanda696 m, En bildsten i ett änge

Fornborgar

4,5 km, Binge slott3,9 km, Fornborgen i Väte3,4 km, Långmyrsborg

Gutasagan

4,1 km, 18) Olof den helige

Historia

42 m, 1361 i Mästerby2,7 km, Ajmunds bro - Gotlands nyckel4,1 km, Fattigstugan i Atlingbo3,9 km, Medeltida smide i Väte3,7 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad0 m, Ringkorset i Mästerby4,5 km, Rosenby båtmanstorp887 m, Slaget i Mästerby 13613,9 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

2,7 km, Trollkärringens tillhåll

Kyrka

4,6 km, Hogrän kyrka770 m, Mästerby kyrka3,9 km, Väte kyrka

Kåseri

4,2 km, Ett blommande land

Medeltidsveckan

5,2 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

678 m, Mästerby museum3,8 km, Tjuls järnvägsstation

Målningar

770 m, 1100-talets världsdelar768 m, David och Goliat i Mästerby741 m, Helvetesgapet3,9 km, Kyrkmålningen i Väte741 m, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,3 km, Petarve vattensåg

Runor

769 m, Kristendomens ålder på Gotland

Skeppssättningar

3,2 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

3,9 km, Anna själv tredje4,1 km, Den drakdiande kvinnan4,6 km, Den gulbleka hästen i Hogrän4,0 km, Den sista måltiden igen4,0 km, En medeltidsman4,0 km, En tidigmedeltida riddare3,9 km, Ett torn i Väte3,9 km, Haren i Väte3,9 km, Krucifixet i Väte3,9 km, Sakristiportalen i Väte kyrka4,5 km, Skulpturer på kyrkan i Hogrän

Stenrösen

4,5 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,4 km, Augustas änge4,2 km, Fonnsänge4,2 km, Isums Slåtteräng2,2 km, Mästerby änge3,8 km, Prostarve äng