Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Brucebo


Naturreservat - Väskinde - Nära - Karta

Gotland, Brucebo - foto: Bernt Enderborg

Areal: 33 hektar varav 31 hektar land och 2 hektar vatten. Lättillgängligt och innehållsrikt reservat mellan väg 149 och kusten, drygt 5 km NO Visby.

Brucebo
Klinten med Själsö fiskeläge bakom reservatet

Reservatet präglas framför allt av den höga klint som här löper parallellt med och något hundratal meter innanför stranden. Uppifrån klintkrönet har man god utsikt över stora delar av reservatet och kusten norr därom.

Brucebo
Den södra änden av Bygdeborg

Ovanför branten växer gles och lågvuxen tallskog med buskar av en, nypon och oxbär. Marken täcks av mattor av mjölon, och blåsippor förekommer i stor mängd. Här uppe ligger också resterna av en gammal fornborg, Bygdeborg.

Brucebo
En liten bäck

Nedanför klinten är marken fuktigare, vegetationen frodigare och skogen mer högväxt. I branten och strax nedanför står åtskilliga granar. På flera ställen längs foten av klinten strömmar vatten fram ur marken och ger upphov till smala bäckar. Mellan klinten och havet finns också flera små källkärr. I dessa växer bl.a. tätört, fjälltätört, kärrknipprot, brudsporre, flugblomster och sumpnycklar.

Skansudde
Utstickande i havet ligger Skansudde, en stenig halvö

Längs stigen innanför fågelskyddsområdet växer stora mängder majvivor, och här kan man, om man letar ordentligt, i början av juli också hitta honungsblomstret, en oansenlig, gröngul orkidé som trivs just på sådana här betade strandängar.

Brucebo
En av grottorna, denna alldeles nedanför Bygdeborg på norrsidan

I klinten i områdets norra del finns flera grottor, av vilka Brucegrottan är den mest kända.

Tibast
Oansenliga rosa blommor på en buske, Tibast, bären är väldigt giftiga

I branten och på träden klänger murgrönor, och i början av maj blommar här tibasten, en på Gotland sällsynt buske, på bar kvist.

P-platser finns dels vid den vägslinga som löper längs reservatets sydostgräns (skylt med texten "Naturreservat" visar vägen från väg 149), dels vid vägen ned mot Själsö fiskeläge (hamnen). En ca 2 km lång naturstig har anlagts genom området. Tryckt handledning till denna kan lånas ur en låda vid stigens början vid den norra av de två övre P-platserna.

Brucebo
Ungefär det område du inte får beträda, skyltar finns dock

Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet att beträda Skansudd och strandängen innanför udden.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län

Guteinfo lägger till lite

Texten ovan har vi fått av Gotlands Länsstyrelse men vi vill lägga till lite.

Brucebo
Trollstigar

Lite här och var får man känsla av trollskog, väldigt sköna stiga att promenera även om det går upp och ner; det är en ganska hög klint.

Brucebo
Trolltrappor

Och trollen har varit vänliga nog att lägga ut trappor i naturen. De kan vara hala.

Brucebo

Nere under klinten är det rätt blött varför det finns spänger att gå på. Det är väldigt mysigt med källor direkt ur berget och små bäckar som porlar.

Brucebo

Också ute på udden går det en spång, alldeles bredvid fågelskyddsområdet som är tydligt skyltat.

Brucebo

Skogspartiet längst ut mot havet är en sån där riktigt vindpinad gotländsk skog.

Brucebogrottar
Brucebogrottan, inte djup men ingången är manshög

Brucebogrottan ligger i den norra delen av reservatet. Räkna ungarna efter att ni har varit där, för visst finns det troll, se sidan om barrskog och den sjätte bilden på sidan om En vandringsled i Ardre, Kapungs slott.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

6,0 km, Almedalsveckan 20065,9 km, Almedalsveckan 20096,0 km, Almedalsveckan 20105,9 km, Almedalsveckan 20126,0 km, Almedalsveckan 20146,0 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

5,9 km, Företagardagen 8/11 20076,0 km, Invigningsgala Gotland pride 20136,0 km, Kultur i natten6,0 km, Kulturting 20076,0 km, Maskeraden 20105,3 km, S:ta Gertrud5,7 km, Stora Torget den 29 april 20075,1 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren5,8 km, Öppen ruin

Bilder

5,6 km, Hertik Erik4,7 km, Kalkugnar5,5 km, Massor av kärlek5,2 km, Svärdet i stenen5,5 km, Sånt här är tråkigt att läsa5,6 km, Var är medeltiden5,5 km, Vinter i Visby5,2 km, Väktargång | Ringmuren

Bildsten

4,5 km, En bildsten i Väskinde

Fakta

5,8 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

2,4 km, Flundreviken fiskeläge1,0 km, Själsö fiskeläge

Flora

5,5 km, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

258 m, Bygdeborg i Väskinde

Företag

4,1 km, Björkomestugan

Gravfält

1,8 km, Annelund gravfält

Hamnar

930 m, Själsö hamn

Historia

6,0 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby5,3 km, Elvatusen jungfrur5,5 km, En stor katastrof 15664,5 km, Galgberget5,8 km, Gråbröder - Franciskaner5,9 km, Halshuggningen 13425,5 km, Henrik Lejonet5,5 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö5,6 km, Mariaprocessionen5,3 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare5,7 km, Skampålen på Klinttorget5,8 km, Stadens blomstring5,3 km, Vad sa Petrus de Dacia 12885,9 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 5,7 km, Varför ruinerades Visby5,7 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna5,9 km, Visby lades i aska 13625,9 km, Visby stadslag5,7 km, Visby under medeltiden5,6 km, Visby under stenåldern5,8 km, Visby underkastelsebrev5,9 km, Visbys storhet under medeltiden

Kalkbrott

5,0 km, Kalkbrottet i Hejdeby

Konst

5,9 km, Anna Nyberg - A story to be told5,9 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

6,0 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

5,2 km, Bödelsstugan står kvar5,3 km, Djävulens spik5,5 km, Fan i helvete5,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin5,3 km, Jacob av Charra

Kyrka

5,6 km, Visby domkyrka - S:ta Maria4,4 km, Väskinde kyrka

Kåseri

5,7 km, Elda på5,9 km, Jättesnygga brudar5,7 km, Kruttornets finesser4,3 km, Kärleksstigen, Hälsans stig5,3 km, Nordiska naturväsen5,8 km, Nåt att titta på5,7 km, Strandpromenaden5,5 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

5,3 km, Dei jär ret vackat5,6 km, Domkyrkoberget i Visby5,6 km, En helt vanlig kväll5,8 km, En sommarbild439 m, En vinterpromenad 20075,6 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården5,5 km, Förlova dig på Gotland5,5 km, Gotland året runt5,5 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården2,1 km, Nerför Gröna gården5,7 km, Under putsen6,0 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

6,0 km, Burmeisterska huset5,8 km, Clematishuset6,0 km, Donnerska huset5,6 km, Engeströmska huset i Visby2,8 km, Hästnäs5,6 km, Johan Målares hus5,9 km, Liljehornska huset5,9 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

5,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan5,3 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20035,3 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder5,3 km, Medeltidsveckan 20065,3 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder5,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti5,3 km, Medeltidsveckan 20105,3 km, Medeltidsveckan 20125,2 km, Medeltidsveckan 20135,3 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,8 km, Bergbetningen0 m, Brucebo4,4 km, Galgberget, naturreservat

Platser

5,9 km, Almedalen5,8 km, Birgers gränd5,5 km, Botaniska Trädgården5,6 km, Dansa, din djävul5,6 km, Fiskargränd i Visby5,3 km, Paviljongsplan5,2 km, Rackarbacken5,6 km, Salomos stenbrott2,6 km, Åhsbergska hagen

Rauk

1,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

5,5 km, Dalmanstornet5,7 km, Ett torn i Östergravar5,8 km, Fiskarporten5,2 km, Jungfrutornet5,3 km, Kaponniärerna5,7 km, Kruttornet - Visby kastal5,5 km, Kärleksporten5,9 km, Lilla Strandporten5,2 km, Lübeckerbräschen5,2 km, Långa Lisa5,3 km, Murfallet5,2 km, Mynthuset5,1 km, Nordergravar5,2 km, Norderport5,2 km, Portar i ringmuren5,2 km, S:t Göransporten5,5 km, Sidledes skytte5,2 km, Silverhättan eller Kames5,2 km, Snäckgärdsporten5,5 km, Sparbössan5,6 km, Sprundflaskan5,5 km, Östergravar i Visby

Ruin

5,6 km, Drottens ruin5,4 km, Helgeands kyrkoruin5,7 km, Ryska kyrkan5,5 km, S:t Clemens ruin4,8 km, S:t Göran - kyrkoruin5,7 km, S:t Lars ruin5,3 km, S:t Nicolai ruin5,6 km, S:t Olof ruin5,7 km, S:ta Carin ruin5,4 km, S:ta Gertrud ruin

Saga

5,8 km, Carins blomma5,2 km, Jungfrun i tornet5,4 km, Karbunkelstenarna

Skulptur

5,6 km, Den återuppståndne i domkyrkan5,6 km, Jungfru Maria5,6 km, Klädd i solen i Visby5,6 km, Markus, evangelisten5,5 km, Änglavingar

Stränder

4,0 km, Brissund2,8 km, Gustavsvik4,3 km, Norderstrand1,6 km, Snäck6,0 km, Visby havsbad

Visby

5,9 km, 25 juli 20035,7 km, De första spåren5,6 km, Klinten5,7 km, Stora Torget6,0 km, Strandgatan6,1 km, Välkommen till Visby