Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Tofta socken


Socken - Tofta - Nära - Karta

Gotland, Tofta socken - foto: Bernt Enderborg

En strandsocken som Tofta har alltid haft och har stranden som utgångspunkt för liv och leverne.Enligt sägnen var det här forntidens krigshärar landsteg och gned sina svärd rena från blod i den fina sanden, därför kom platsen att kallas Gnida-svärds hamn, se hamnen. Rester av vikingaskepp har hittats som tyder på att denna kustremsa varit en av de mest använda och besökta landningsplatserna på Gotlands västkust.

De stora skeppsättningarna från bronsåldern vid norra Gnisvärd är ytterligare bevis på traktens betydelse för sjöfarten. Gravrösen från järn- och bronsåldern finns på flera platser i socknen, se t ex Ullviar.

Toftas kustlinje är inte enbart en tre kilometer lång sandstrand, även om det är därför många i dag besöker Tofta. I den norra delen av socknen, på skjutfältet, består kusten av höga klippor och klintkanter. På det stora skjutfältet är naturen mångfaldig, det finns hällmark, myr, storskog, strand och klintar samt stor rikedom av flora och fauna.Stranden och dess gäster är ännu i dag vad som ger Toftaborna utkomst. Hotell, pensionat, näringsställen, aktivitets- och bokningsföretag finns liksom konst och hantverk med olika inriktning.Till glädje för befolkningen finns också en året-runt-öppen butik.Tofta socken är egen församling i Eskelhems pastorat. Kyrkan från 1200-talet brukas regelbundet. Gnisvärds strandkyrka är också en populär kyrka för så väl gudstjänst som vigsel som barndop. I stället för kyrkklockor används än i dag i Gnisvärd en kyrktrumma. Förr var den viktig för att samla till gudstjänst och samla folket när det var ofred.
Foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen