Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Tofta kyrka


Kyrka - Tofta - Nära - Karta

Gotland, Tofta kyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrktornet från 1200-talet byggdes till på en 1100-tals kyrka, vars murrester finns kvar under golvet. Långhus med kor, fragmentariska kalkmålningar, retabel, S:t Olofsbild samt Madonna från 1300-talet, då även tornet höjdes.

S:t Olof, till vänster, är som bekant Gotlands nationalhelgon och i Tofta står han kvar på sitt eget altare, som han tillförne måhända gjorde i alla våra kyrkor, se S:t Olofs altare - på andra sidan triumfbågen står Marias altare (dock inte i Tofta) - och det kan vara värt att läsa lite om det där ty vi säger att S:t Olof inte alls kristnade Gotland utan talar om hur det förmodligen gick till - en sida om Gotlands kristnande.

Kalkmålningar finns det i kyrkan, men bara otydliga rester, och är kanhända inget att se för den som väntar sig makalösa märkvärdigheter. Härvidlag kan vi dock lugnt rekommendera Anga kyrka, där du alldeles som i boken da Vinci-koden kan få se Maria Magdalena med svallande rött hår.

Nu skall jag berätta en hemlighet för dig: Ju mer man kikar efter i de medeltida kyrkorna utanför Visby, desto mindre imponerad blir man av Visby.Dopfunten från slutet av 1100-talet är ett harmoniskt arbete av något som kallas en efterföljare till Byzantios, se stenmästarna.

Sevärdhet i världsklass

Tofta kyrka inhyser ett par sevärdheter som torde vara av världsklass, en brudbänk och en ringbrynja.


Brudbänken från medeltiden skulle säkert vara något att komma dragandes på det där antikprogrammet på TV. Sätt dig inte i den. Riktigt gamla möbler ser man här och där, som stolen i Lärbro eller den utsökta bänken i Burs (se en bit ner på sidan).

Ringbrynja

Vid en vindsstädning i kyrkan anno 2004 hittades något hopknycklat i ett hörn som visade sig vara en ringbrynja från mitten av 1200-talet, makalöst välbevarad.


Det är en sevärdhet av utomordentlig rang. Informationsskylten säger bl a:

"Utöver de 185 ringbrynjehuvor som kunde identifieras vid utgrävningarna av Korsbetningen, fanns innan Toftafyndet nästan inget motsvarande material i hela Europa. Den enda utanför Gotland bevarande ringbrynjehuvan som är någorlunda komplett finns i Royal Scottish Museum, Edinburgh."

Man kunde i och för sig fråga hur ofta man egentligen städar i Tofta - titt som oftast, var 800:e år sisådär - men ringbrynjan är så hutlöst häftig att vi skall göra som informationsskylten och tala lite om när den måhända kan ha kommit till användning. Under det stora inbördeskriget på Gotland 1288 var en av ledarna för böndernas härar Olof Rangvalds i Tofta (se också Petrus Harding i Vall).

Det skulle kunna vara Olof Rangvalds ringbrynja som hittades. I litteraturen tycks det förresten vara många om menar att Visby vann det där inbördeskriget, vilket är struntprat, läs t ex Visby underkastelsebrev där Visby blev förpliktigat att betala krigsskadestånd i förlikningen - här kan du läsa flera funderingar, tråkigt att läsa se också 1362 och 1524.

Stanna till, kika efter

Det är alltså lätt påstå att Tofta kyrka är värd den lilla omvägen, om man är åt Toftahållet till, kanske för att bada - du kommer att få se underbara saker. Gotland är fantastiskt!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen