Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Jättekast i Akebäck


Kuriosa - Akebäck - Nära - Karta

Gotland, Jättekast i Akebäck - foto: Bernt Enderborg

Omkring 400 meter nordväst om gården Bäcks i Akebäck ligger ett par meter högt flyttblock om 5x4 meter.

Jättekast i Akebäck
Samma sten

En muntlig tradition säger att jättarna på berget Klintebacke (många skulle kanske säga Follingobacke i dag) blev gramse när de fick höra att Akebäcks kyrka skulle byggas, och kastade därför en stor sten - jättekastet.

Jättekast i Akebäck
Samma sten

Men denna sten nådde inte fram, varför jättarna valde en mindre som lär återfinnas i Prästängen strax vid gården Glammunds en kilometer längre fram. Den nådde alltså inte heller till sitt mål.

Jättekast i Akebäck
Fortfarande samma sten

Stenen är förstås inget att se med fastlandssvenska mått mätt men folk som inte kände till den senaste istiden har väl förundrat sig varför en sån sten av främmade bergart ligger där. Och kanhända berodde det på att den första kristna kyrkan på Gotland, se Kulstäde bara ligger fyra km söder om Jätttekastet som man valde just jämt kyrkan som mål (kristendomen sägs nuförtin ha införts relativt fredligt men alldeles säkert är väl inte det, se Varför kyrkan i Wi kyrkan inte brändes.

Ryggade fornåkrar

Bara 100 meter sydväst om Jättekastet (stenen alltså) finns ett litet område, 90x 45 meter, med fossil åkermark.

Fossila åkrar i Akebäck

Jag vet inte vad forskarna, som besökte området 1976, riktigt menar med "ryggade/välvda" åkrar men skäligen gamla stainvastar (gärdsgård av sten) fanns på platsen ehuru det sägs att de sex åkrarna avgränsas med diken, se alldeles till vänster om stainvast'n. Forskarna säger också att omedelbart söder om fornåkrarna finns det flera sentida plana åkrar och diken och en bonde uppgav att området brukades sent som i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Nåja. Det är vacker skog i alla fall. För övrigt finns det flera stora stenar, flyttblock, på Gotland som kallas Jättekast (ett ligger t ex bara fyra km västerut strax vid gården Ingvards i Träkumla.

- Vill du förresten se fossila åkrar så rekommenderar vi Hulte kruppar i Hemse, se Kulturlandskapet under äldre järnåldern.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen