Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fiskerännorna i Västergarn


Historia - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Fiskerännorna i Västergarn - foto: Bernt Enderborg

Vi har redan tidigare nämnt Sju strömmar i inloppet till Bogeviken, men också den västra sidan av Gotland har tydliga spår av ett viktigt fiske.

Fiskerännor i Västergarn

Ån som kommer ner från Paviken är inte alldeles liten också i dag; före utdikningarna av myrarna på 1800-talet bör ån ha varit vattenrikare och flödet hållit sig kraftigare längre. Fotot är taget den 15 maj 2014 på bron alldeles nedanför festplatsen.

Fiskerännor i Västergarn
Bilderna är tagna från den smala bron på väg 140. Tung trafik, var försiktig!

De två bredaste rännorna åt väster tillhörde flera gårdar, bl a Stelor, läser jag på Västergarns hemsida, där det finns några namn till på rännorna, och utanför den, såvitt jag förstår, ligger den numera delvis igenväxta Kungsrännan där fisken var fredad för att kunna gå upp till lekplatserna i Paviken och Vikmyr.

Bron i Västergarn

På andra sidan bron över väg 140 ligger fortfarande stenvalvsbron från 1875, som nog visar att det inte var så länge sen som fisket i ån var viktigt och noga reglerat.


Fiskerännorna i Västergarn

Ön som ligger rakt ut i havet från fiskerännorna är Lilla Karlsö.

Det står lite till på Västergarns hemsida, men inte särskilt mycket. Hur gamla rännorna är vet vi inte i skrivande stund men ända tillbaka till vikingatiden går de inte, även om mycket annat i Västergarn gör det, se Vikingarnas Västergarn, ty ån var nog en viktig kommunikationsled långt fram i tiden, se Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken och Vattenvägar på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen