Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Var finns Djävulen


Skulptur - Bro - Nära - Karta

Gotland, Var finns Djävulen - foto: Bernt Enderborg

Också på kyrkan i Bro finns några skulpturer/reliefer av hög klass, förutom de underliga bilderna av hästar, fabeldjur och annat som är inmurade i söderväggen, uppenbarligen från en tidigare stenkyrka, så har söderportalen på kapitälbandet några reliefer: den fjättrade Djävulen, Jesu uppståndelse, de tre vise männen, Jesu födelse och Marie bebådelse. Det är vackra små skulpturer, fint arbete och jag vill minnas att klassiciferarna brukar tillskriva Egypticus lärjungar det hela, se stenmästarna, och att de är gjorda på 1300-talet någon gång. Konsthistorikern Bengt G. Söderberg säger att dessa skulpturer tillhör det finaste i gotländsk gotisk stenkonst.

Djävulen i Bro

Här visas den fjättrade fast mera rakt framifrån, det är kyrkväggen till vänster, och som du ser ligger alltså Helvetet i söderväggen på Bro kyrka - visste du det? - ty det ser ju ut som att det är inifrån väggen som Jesus kommer ut med Adam och Eva. Historien om att Jesus kedjade Djävulen var allbekant på medeltiden men i vår tid, då många humanistiska svenskar verkar se ner på kristendomen, är det väl just ingen som håller ordning på varför Djävulen fjättras; berättelsen finns också på dopfunten i kyrkan, se Nederstigen till dödsriket.

Djävulen i Bro

Men att den här killen fortfarande sitter fast med kedjor runt händerna förefaller mig ibland svårt att tro, allra helst när man läser nyheterna där det som vanligt frossas i krig, mord, död, våldtäkter och allt satans jävla helvete som finns.

Ovidkommande tankar
Nuförtin är det ingen som tror att Djävulen finns, inte i fysisk gestalt åtminstone. Fast helt säkert kan man ju inte vara. På tv visas program om spöken och övernaturligheter ganska ofta varför det måhända finns folk som tror att Djävulen hoppar omkring i buskarna, särskilt när det är mörkt.

I boken Onda andar av Dostejevskij meddelar berättaren lite grann om Stepan Trofimovitj, som är hans bekant, och kallar honom lärare och låter honom säga (jag har tagit bort lite franska):

"Jag kan inte förstå varför alla här vill få mig att framstå som en gudsförnekare." /--/ "jag tror på Gud, märk väl, jag tror på honom som på ett väsen som är medveten om sig själv bara i mig."

- Ett väsen som är medveten om sig själv bara i mig.

Är detta vad skulpturen ovan i själva verket skall påminna dig om? Ditt samvete? Ty vem är det egentligen som säger ifrån när man har dåligt samvete, när man skäms eller mår dåligt för något man har gjort, eller något man borde ha gjort?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen