Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Jungfru Maria spinner purpurull


Skulptur - Sanda - Nära - Karta

Gotland, Jungfru Maria spinner purpurull - foto: Bernt Enderborg

Det är sannerligen inte lätt att förstå vad man ser alla gånger. På bilden ser du säkert att det är ärkeängel Gabriel som bebådar Maria om att hon ska få en unge. I Lukasevangeliet sägs i 1:25 ff. bl a "I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen." Den sjätte månaden är uppenbarligen nio månader före jul, dvs den 25 mars då almanackor brukar ihågkomma Marie bebådelse.

På bilden från dopfunten i Sanda kyrka ser du att Maria håller i något som räcker ner till en korg, vilket Johnny Roosval eller Folke Sällström i Sveriges kyrkor, Konsthistoriskt Inventarium, Band III Hejde setting, Esselte, Stockholm 1942, sid 150, säger vara purpurull och att "detta är en i bysantinsk konst vanlig framställning som grundar sig på ett apokryfiskt evangelium enligt vilket Maria var i trädgården och sysslade med att spinna purpurull, då hon överraskades av ängeln".

Emellertid vet jag inte vilket apokryfiskt evangelium de menar, det finns ett antal, men det kan möjligen vara detsamma. En och annan kan förhastat anta att det är ett svärd Maria håller i handen med tanke på allt bråk som folk felaktigt ställt med i Jesu namn eller kanske om det som kallas hans socialrevolutionära lära, men så är det inte. Maria spinner purpurull.

Vad ängeln sa till Maria kan du läsa på en annan sida här på Guteinfo om Marie bebådelse: Ave Maria osv.

Den stil som 1100-talsdopfunten har i Sanda har tycke av bysantinsk konst och därför har mästaren som gjorde funten ett anonymnamn, vi vet inte vem som har tillverkat den på riktigt: Byzantios, så kallade Johnny Roosval stilen. Och det här med Byzantios, att konsten kommer från den ortodoxa traditionen, är väldigt intressant, se Byzantios och ortodoxi, ty Gotland har påverkats mer av sånt än andra landskap i Sverige, kanske rent av kom kristendomen till Gotland från detta håll.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen