Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Sanda kyrka


Kyrka - Sanda - Nära - Karta

Gotland, Sanda kyrka - foto: Bernt Enderborg

Från kyrknyckeln har vi fått följande information (som vi tackar stiftet för):

"Tornet 1200-tal. Långhus, kor och sakristia 1300-tal. Kvaderstenar med huggen ornamentik i sydmuren från äldre kyrka.

Dopfunten i Sanda kyrka

Dopfunten är från 1100-talet, se t ex Aspisryttare, och det finns kalkmålningar från såväl 1200-, 1300- som 1400-talen, se t ex Jultomten, Själavägningen och Den sista måltiden.

Triumfkrucifix, Sanda kyrka

Triumfkrucifix 1200-tal. Altartavla 1664. Vid restaureringen 1927 påträffades i koret en bildsten från 400-talet."

På baksidan ser man att de inte har murat till spinnsidans forna ingång till kyrkan (damerna anträdde kyrkan från ett annat håll) och att de hade några utomordentliga trappsteg att ta innan de kunde gå genom porten.

Bildsten vid Sanda kyrka

I kyrknyckeln omnämns att man har funnit en bildsten inmurad i kyrkan (givetvis har den släpats iväg till något museum och kostar numera pengar att beskåda). Bakom kyrkan, strax jämte parkeringen, står något som ser ut att ha varit en bildsten, ty stenen har den klassiska formen från en sten från 800-talet eller så.

Ornamentik, Sanda kyrka

Det omnämns också kvaderstenar med huggen ornamentik i kyrknyckeln och förmodligen är just de stenarna anledningen till att kyrkan bara har vitkalkats till en fjärdedel eller så. Stenarna sägs härröra från en äldre kyrka, nuvarande är från 1200-talet, och det är intressant. Hade sandaborna en stenkyrka före 1200-talet?

När Gotland egentligen kristnades är inte gott att säga. Vi har vår Guta saga som låter meddela att köpmännen tog med sig präster hem från sina resor, men när det i så fall skulle ha skett vet vi inte. Det kan dock förmodas att Gutasagan har rätt och att det där med att Olof den helige, norrmannen, skulle ha kristnat Gotland omkring år 1030 kan man glömma bort.

Slipskåresten, Sanda kyrka

På kyrkogården ligger några så kallade slipskårestenar, dvs stenar med slipade skåror från stenåldern. Det finns en alldeles förfärlig massa sådana på Gotland. Somliga säger att de har med astronomi att göra medan andra menar på att de nog har använts till något praktiskt, som att slipa svärd eller något åt det hållet. Vem som har rätt är inte gott att veta. Nationalencyklopedin går på den astronomiska linjen.

Kyrklocka, Sanda kyrka

Det finns en hopen intressanta målningar i Sanda kyrka på Gotland, men dessa skall behandlas på andra sidor. Just nu skall jag bara säga att det hänger en uttjänt kyrkklocka inuti kyrkan. Knalla dit och kika efter vad de i runor har skrivit på den.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen