Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Vem rorGotland, Vem ror - foto: Bernt Enderborg

Kanhända är det herr Donner själv som ror sin väg fram över originaltapeten i Donnerska huset i Klintehamn.

I dag är väl herr Donner så gott som glömd, i alla fall om man jämför med "Herr Madame Donner" vilken var en föregångskvinna, redare, vars handelshus var så stort att de tyska kunderna inte kunde tro att en kvinna stod bakom ett sånt (hon blev änka tidigt) varför breven adresserades till: Herr Madame Donner.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen