Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Vikingatida snirklar i Vamlingbo


Skulptur - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Vikingatida snirklar i Vamlingbo - foto: Bernt Enderborg

Det är inte gott att alltid veta vad man ser. I Vamlingbo medeltida kyrka finns, som jag hoppas alla vet, den stora målningen av kejsar Henriks själavägning men också utanpå kyrkan, solväggen, finns några underliga reliefer.

När man står och tittar på reliefen så nog ser man vikingatidens snirklar. Det finns många skrifter om vikingatidens konst, sånt var poppis på 70-talet eller så, men det här med stilarter, stilriktningar och sånt övergår mitt enkla förstånd och framstår mestadels som exempellöst långtgående slutsatser på minimalt underlag, närmast gissningar och spekulationer, men antagligen är experterna torra om fötterna som vanligt.Bilden ovan är från samma relief, närbild på huvudena, som djuren har lagt på ryggen med tungan hängande ur gapet. Om jag begriper rätt så finns sånt lite här och var på vikingatida konst.Här är en närmare bild på själva snirkeln. Hur mycket ormalur den tidiga kyrkokonsten i Sverige, eller Norden kanske, innehåller vet väl egentligen ingen, även om om forskarna på emellanåt goda grunder påstår än det ena än det andra. Här är förresten en bit av en planka av stavkyrka från 1000-talet.

När byggdes kyrkan
Den kyrka man i dag kan se i Vamlingbo på södra Gotland sägs vara en produkt av 1200-talet. Men envar som så önskar kan själv se efter att relieferna är infogade i denna kyrka och det är väl rimligt anta att de kommer från en tidigare stenkyrka på samma plats.

Det finns givetvis inga årtalsuppgifter som vi vet gäller alldeles säkert men Strelow, prost i Mellantredingen, skrev på 1600-talet att kyrkan påbörjades redan på 1000-talet. Är detta sant, så kan du se vikingatida konst också på Vamlingbo medeltida kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen