Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Tranan i Vamlingbo


Skulptur - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Tranan i Vamlingbo - foto: Bernt Enderborg

På 1100-talsdopfunten i Vamlingbo medeltida kyrka finns i ett av bildfälten en trana som förefaller dricka något ur en kalk. Hur det där bör förstås är inte gott att veta.

Som kristen symbol sägs tranan stå för vaksamhet, trohet, godhet och ett välordnat klosterliv. Inte många kan väl bli klokare av detta, men det är i alla fall härligt när tranorna kommer i mängder på vårkanten och låta ljuda sin trumpet.

Tranor på Gotland

Dopfunten är av typ Byzantios, se stenmästarna, visar en hopen andra och genom sekularisering bortglömda saker. Men jag tror inte att den medeltida konsten skall förstås via uppslagsverk och lärda avhandlingar. Den är till för dig och skall förstås av dig utan experttolkningar.

- Nå, vad ser du?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen