Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Lojsta slott


Fornborgar - Lojsta - Nära - Karta

Gotland, Lojsta slott - foto: Bernt Enderborg

Det är inte gott att få till ett beskrivande fotografi av Lojsta slott där borgen ligger inbäddad i grönskan.

Men den som tar sig tid att gå en vända över backen ser strax att det är fråga om ett betydande bygge.

Bilden visar vallgraven vid förborgen - i vallgravens förlängning syns lite blått från en av sjöarna.Själva borgen har varit totalt inkringfluten av de sjöarna i området. Nu kallar vi gutar i och för sig sjöarna för träsk, men träsk är ordet för sjöar på Gotland, undantaget Östersjön som kallas sjön, varför det är fråga om djupa sjöar med friskt vatten.Åtminstone vid pass år 1400 fanns borgen - det är alltså inte fråga om en borg som anlagts några hundra år e.Kr, vilket annars är vanligt på Gotland - möjlig byggherre är Unionsdrottning Margarethas utsände Sven Sture, som till en början företrädde Unionen men småningom övergick i Mecklenburgarnas tjänst - Vitalie- eller Fetaliebrödena.

På en av informationsskyltarna vid Lojsta slott står förresten att Vitalierna småningom besegrades av Tyska Orden 1404, men det är bara delvis sant. Fetaliebröderna besegrades redan 1398, vilket ledde till att allt lugnade ner sig i Östersjön. Anno 1403 hade Tyska Orden endast 85 man stationerade på Gotland varför Unionsdrottning Margaretha passade på att skicka hit en här för att inta ön. Det var dessa danska och svenska soldater som Tyska Orden tillsammans med gutarna besegrade 1404. Man kan väl förstå att statens förlängda arm på Gotland vill ändra på historien, men särskilt snällt är det inte (mer om Unionens krigståg). Borgen på Vivesholm, Landescrone, revs för övrigt redan 1398.Borgen som kallas Lojsta slott är en rejäl borg med ett synnerligen gott försvar i form av omgivande sjöar. Det är väl använd tid att ta sig dit. Omgivningarna är sköna, det står en restaurerad kämpgrav (forntida hus) där sedan 30-talet, man kan bada i sjöarna, fiska kanske, och framförallt bli varse några historiska vingslag ur Gotlands våldsamma historia.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen