Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Öja kastal


Kastaler - Öja - Nära - Karta

Gotland, Öja kastal - foto: Bernt Enderborg

Alldeles nordöst om Öja kyrka ligger på en åkerlapp det som finns kvar av den runda kastalen, som antas vara äldre än kyrkan.

Öja kastal, Gotland

Murarna är på sina ställen fyra meter breda, se trappan inuti muren. Den konserverades på 1940-talet och är möjlig att besöka. Obs att åkern som kastalen ligger på är växande gröda.

Öja kastal, Gotland

Öja kastal har varit betydligt högre, men hur många våningar finns inga uppgifter om. Det kan nämnas att då Linné gjorde sin Gotländska resa 1741 så noterade han att det fanns ruiner efter medeltida hus lite överallt på Storsudret, som denna del av Gotland kallas, men materialet i de flesta av dessa har återanvänts till annat.

Ungefär 7 km fågelvägen söder om Öja kastal ligger Hamra kastal, som är från mitten av 1000-talet. Lär mer om kastaler i vår Guide.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen