Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Öja kyrkäng


Ängen - Öja - Nära - Karta

Gotland, Öja kyrkäng - foto: Björn Pettersson

Kyrkänget i Öja ligger nära kyrkan och är ett frodigt, grönskande änge med stora variationer i växtligheten. I änget växer björk, ask, ek och oxel.

Utmärkande för änget är de många och lummiga hasselbuskarna vars grenar bildar tak och portaler. Änget ansluts i kanterna med igenvuxna betesmarker och andra ängen.

En flora med ängsblommor och orkidéer av alla de slag ryms inom dess gränser. Man finner skuggväxter som liljekonvalj (Convallária majális), ormbär (Paris quadrifólia), téveronika (Verónica chamaédrys), ekorrbär (Maiánthemum bifólium) och orkidéer såsom skogsknipprot (Epipáctis helleboríne), johannesnycklar (Orchis militáris), tvåblad (Listéra ováta), brudsporre (Gymnadénia conópsea) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhíza incarnáta). Det förekommer även andra blommor såsom mandelblom (Saxífraga granuláta), brudbröd (Filipéndula vulgáris), svartkämpar (Plantágo lanceoláta), solvända (Heliánthemum nummulárium) och vitmåra (Gálium boreále).Efter en riktig dos natur och kultur, ta en tupplur i skuggan, det är fridfullt.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen