Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fide kyrka


Kyrka - Fide - Nära - Karta

Gotland, Fide kyrka - foto: Bernt Enderborg

Fide kyrka är uppförd ungefär 1250, tornet något senare. Tornet hade tidigare en tornhuv av traditionell gotländsk typ, den nuvarande tillkom 1826.Kalkmålningar 12- och 1400-tal. Ovan ser du en scen från 1400-talets passionsfris; den är så detaljerad att man kan tro att självaste den Heliga Birgitta har haft en uppenbarelse om detta. Se också sidan: Väderstigen i Fide (för skoj skull kan du jämföra samma scen med den på glasmålningen i Lye kyrka och skulpturen på Hejnum kyrka: Till väders i Hejnum).

I triumfbågen finns en bild med en klagoskrift på latin vars sammanlagda talvärde ger 1361 enligt en särskild sorts uträkning. Och det är rätt intressant eftersom den antas ha med Valdemar Atterdag och hans krigståg att göra då han intog Gotland detta år, se 1361 - massgravar på Solens berg.Triumfkrucifix 1200-tal, ett vackert arbete som man kommer nära då det hänger så lågt. Det är evangelistsymbolerna i "hörnen" på ringkorset, och alla får vara med - en oxe, en örn och ett lejon - utom Matteus längst ner som nog har flugit sin kos.Altarskåp 1400-tal, synnerligen tilltalande, men riktigt vilka figurer alla på tavlan är vet jag ännu inte, se dock Margareta månne. Dopfunten är från 1738.Predikstolen är en av Gotlands äldsta, tillverkad 1587.S:t Olof själv, är det nog, återfinns som en stor målning på söderväggen i koret. Strax bredvid återfinns en lika stor målning av de tre vise männen, en med kroksabel, en annan med turban. Men den bilden lägger jag ut någon annanstans, tänkte skriva lite om det.

Skeppsristning på kyrkans nordmur, den först avbildade koggen, se här.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen