Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Höglundar järnåldersgård


Kämpgravar - Stenkyrka - Nära - Karta

Gotland, Höglundar järnåldersgård - foto: Bernt Enderborg

Du får gå ett stycke om du vill besöka Höglundar, nästan tre kilometer, för gården ligger i skogen i Stenkyrka mellan Lickershamn i söder och Ihreviken i norr.

Stainvast vid Järnåldersgården Höglundar

Man tänker sig inte att det skall ligga en gård där Höglundar gör eftersom det oftast är magra hällmarker, men det finns visst en odlingsbar plätt enligt Erik B. Lundberg, som skrivit om den arkeologiska undersökningen i bokserien Gotländskt Arkiv 1951. Helt plötsligt träffar man på stainvastar (stengärdesgårdar) ute i skogen, där ingen har bott sen järnåldern ehuru jordstycket odlades på 1800-talet.

Höglundar i Stenkyrka

Informationsskylten är skäligen bedagad. Det ligger sex synliga husgrunder, som vi kallar kämpgravar, på platsen. I några av dessa har man funnit stora mängder krukskärvor, enkelt lergods, några vävtyngder, nätsänken, delar av en bennål, silkärl, benkam, näverdosa, en pilspets, ett antal brynen och ett lieblad av järn.

Höglundar i Stenkyrka

I ett av husen, nog inte det största på bilden ovan som är 23,5 meter långt och 9,5 meter brett, har man funnit en krossad kvinnoskalle; hon hade slagits ihjäl med två dödande hugg vid vänstra tinningen. Inuti husen har man också funnit förkolnade trärester som kanhända kan vara vad som återstår efter att gården brunnit. Men vilket drama som har utspelats sig på 500-talet då järnåldersfolket försvann vet vi inte.

Höglundar Stenkyrka

Om man gärna vill se en järnåldersgård, kämpgravar, så rekommenderar vi inte Höglundar, välj något mera lättåtkomligt som Vallhagar eller Visnare, men om du vill ha promenad, kanske se fornborgen Gammelslott, så är Kuststigen på Kasa klint hyfsad, rätt stenig i början dock.

Så här hittar du Höglundar

Ta dig först till Ihreviken i grannsocknen Hangvar, sen upp på klinten till Gammelslott, där det finns en stig vid namn Kuststigen, eller Klintstigen, västerut. Gå den närmare två kilometer då kommer du till en en skylt på vilken står Höglundar, fortsätt stigen 700 meter så är du framme. Och sen går du tillbaka samma väg, ty det finns ingen stig som tar dig från Höglundar direkt till Ihreviken.

Om du kikar dig omkring under promenaden så kommer du att få havsutsikt och se blomster av allehanda slag, nästrot på bilden ovan men också rätt många nyponrosor, vit skogslilja (sällsynt så den får du nog inte syn på), gulvial och annat sånt som hör hällmark och skog till.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen