Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bälsalvret


Naturreservat - Bäl - Nära - Karta

Gotland, Bälsalvret - foto: Bernt Enderborg

Bälsalvret är inget vanligt hällmarksområde. Marken består av en mjukare men tät kalksten som inte släpper igenom vatten och därför med tiden vittrar sönder och blir till lerig jord s.k. alvarmo.Det är inte mycket jordmån för träd och växter att växa i.Växtligheten inte alls frodig, ett fåtal arter uthärdar. Bland dem är nattviol, blodtopp och purpurknipprot. Blodtopp ovan.Det är gott om blodiglar i de blänkande vattenstrimmorna.Du kommer att behöva stövlar om du vill dig en promenad i detta underliga landskap.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen