Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Tjelvars grav


Skeppssättningar - Boge - Nära - Karta

Gotland, Tjelvars grav - foto: Bernt Enderborg

Tjelvars grav är en 18 meter lång och 5 meter bred skeppssättning från yngre bronsåldern som ligger i ett fornlämningsområde för övrigt bestående av två fornborgar, ett mindre gravfält och enstaka stensättningar.


Graven är undersökt.


Enligt sägen ska Gutasagans Tjelvar (den förste guten) bott i närheten och begravts i skeppet. Men det var under stenåldern som de första människorna kommer till ön, varför gravmonumentet i så fall har uppförts tämligen sent såvitt inte Tjelvar uppnådde vad man måhända skulle kunna kalla en biblisk ålder.

När Linné anno 1741 åstadkom sin Gotländska resa såg han på väg mellan Boge och Gothem: "Tjällvars holme och Tjällvars vik låg jämte vår väg; denna holme var en stor, något upphöjd, fästad vid landet, dock kunde man se att han fordom varit en ö. Denna Tjällvars holme skall hava sitt namn av en Thielward, som före Christi födelse här landstigit och Gotland sig bemäktigat, om eljest de minnesgoda Historici tala sant."

Kanske är det Thielward som åtnjuter evigheten i denna skeppssättning.


Flygfoto Björn Pettersson

När Du har kört väg 146 nästan ända ut till Slite (ett par mil nånting) och svängt till höger i Bogekorset för att ta Dig till De sköna baden vid Vitviken - Gothems strandbad och Åminne havsbad - så passa på att beskåda den vackra skeppssättningen som kallas Tjelvars grav i Boge socken som ligger före Gothem.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen