Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Atterdag på landet 1361 - Hundens like


Historia - Fide - Nära - Karta

Gotland, Atterdag på landet 1361 - Hundens like - foto: Bernt Enderborg

I litteraturen tycks de flesta författare utgå från att Valdemar Atterdag efter att ha krossat den republikanska armén fått tillgång till Visbys nycklar av dagtingande borgare, som förresten sägs ha stått på sin ringmur och tittat på när republikanernas armé blev ihjälslagen, därefter träffat ett avtal om bibehållna privilegier med Visbyborgarna samt begivit sig upp på landet för att råna, mörda och bränna.

I litteraturen kallas den republikanska armén alltid för bönder. Det beror på att det mesta skrivs av stadsbor och de kan tydligen inte tänka sig att "bönderna" var professionella handelsmän.

Nåja. De bevis som åberopas för att Atterdag härjade på landet är tre:

1) Nergrävda skatter
2) En inskription i Fide kyrka
3) Gamla sägner

Det där med nedgrävda skatter kan man bortse ifrån emedan skatter har gutarna grävt ner i långliga tider, näppeligen särskilt för 1300-talet. Och detta påstår vi trots att den största skatten från medeltiden är upphittad på Gotland och givetvis kulturstulen till Stockholm.

Men den där inskriptionen i Fide kyrka då? Vad säger egentligen den?

På latin står: "Edes succese gens cesa dolens ruit ense", vilket brukar översättas till: "Templet uppbränt, folket är slaget och stupar klagande för svärdet".

När målningen är gjord vet vi inte, men den latinska texten sägs i alla fall vara ett kronogram, dvs man tar ur de tecken som också används som siffror och plussar ihop ett tal. Siffrorna är, står det i stadsboken Korsbetningen av Bengt Thordeman:

DDCCCLVVI = 500+500+100+100+100+50+5+6 = 1361. Siffrorna är, som synes, inte tagna i ordning, för då blir det: DVCCCDLVI (u=v), alltså 500-5+100+100+100+500-50+5+1 = 1251. Men jag är inte säkert på att man kan räkna på sistnämnda sätt - romarna var lite krångliga med siffror.

De flesta tycks dock trots ovanstående mena att urlirkandet av årtalet 1361 är bevis nog för att Atterdag också härjade på landet efter att ha fått Visby i sin hand. Emellertid har länsarkivarie Tryggve Siltberg vid genomgång av handskrifter från klosterbiblioteket i Vadstena (förvaras i Carolina Rediviva) fann han Fideversen och dess avlutande rad: "aemulus ecce canis capi gudlandia danis".

Översatt sägs versen betyda:

Husen satta i brand, folket sörjande nedhugget
Se en hunds like stormar fram med svärd
Gotland intas av danskar


Det får väl därmed betraktas som säkert att danskarna också härjade på landet. Men riktigt hur omfattande det hela var är det ingen som vet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen