Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Grumpe fiskeläge


Fiskeläge - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Grumpe fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

Grumpe är ett litet vackert fiskeläge som används för fritidsfiske i Vamlingbo socken på södra Gotland (det sägs vara en omtyckt badplats på därstående skylt, men vi rekommenderar Austre eller Holmhällar en liten mil från Grumpe).

En liten bit in på Kvarnevägen, innan du kommer fram till Grumpe, så ligger Storms blomsterhage på höger hand. Vid rätt årstid så kan du se göknycklar, krutbrännare, Adam och Eva, nattviol, nästrot och annat sånt - blomsterhagen sägs vara en av södra Gotlands finaste orkidélokaler - och som riktigt exotiskt kan vi nämna att en grässort vid namn Sandbrodd, Milium vernalis, har sin enda växtplats i Sverige i denna hage.

På vägskylten står som sagt Kvarne, men jag undrar om det inte är en försvenskning av Kvännkveia eller nåt åt det hållet. Det dräller av sådana försvenskningar på Gotland, ty våra vackra ortsnamn är alltför exotiska för vägverket.Blickar man norrut, säger skylten, så skådar man en vik vid namn Snäckhus - ett namn som nog kommer från vikinga- eller tidig medeltid då gutarna höll ett antal snäckor, krigsskepp, för att enligt avtal följa med svearnas konung på korståg. Hos många historieboksförfattare kan man läsa att gutarnas hade underkastat sig svearna och anslutit sig till deras flotta. Den enda källa som finns härom är Gutasagan, och skall man få det till att gutarna var med i svearnas flotta, förutom korståg, så får man ta i. Vi vill också passa på att slå ett slag för Kristi riddares gård i Visby så kanhända du härvidlag får lite bättre koll på Gotlands historia.

Det finns en bevarad plats i socknen Burs ungefär fyra mil från Grumpe som du kan besöka vid namn Snäckhus om du går Natur- och kulturstigen vid Stavgard. Stigen är egentligen mer spännande än själva ringmuren i Visby ty du kommer att få se en järnåldersby, en vikingatida hamn, resterna av ett vikingatida snäckhus (låga murar på marken), svärdslipningsstenar, en bautastain där man strax bredvid hittade en enorm silverskatt, Gotlands största kämpgrav vid namn Stavars hus, några gravar och du får dig därtill en skön promenad i gotländska marker och längs stranden.

- Men Grumpe är också en skön bit av tillvaron, stanna farten din en stund...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen