Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Hörte fiskeläge


Fiskeläge - Burs - Nära - Karta

Gotland, Hörte fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

Fiskeläget vid Hörte är en skön plats på sydöstra Gotland. Det ligger alldeles söder om den populära badstranden.Någon halvmil söderut ligger Stavgard, en järnåldersby och lägerskola, med Gotlands största kämpgrav, och strax nedanför byn ligger Bandelundaviken, en välanvänd hamn på järnåldern (vi skall ta upp namnet Bandelunda någon annanstans ty det inkluderar det intressanta ordet "bandu", som var en uppmätt plats där illgärningsmän fordom hade fristad, se Vatu bandu).Från söder ter sig fiskeläget som på bilden. Det finns en ordentlig gräsplätt att ha aktiviteter på.Från öster eller sydöst ligger hela fiskeläget längs med i flera rader.De som har en stuga därstädes säljer den nog inte lättvindigt. Det är trivsamt, det är vackert och det ligger en bra badplats några hundra meter åt norr.Hamnen kan inte ta emot oceangångare och inte heller några moderna trålare. Fritidsfiske, en och annan med nät, är väl det som återstår av det gamla näringsfånget.

I begynnelsen fiskade nog alla till husbehov på Gotland. Men när man dikade ut myrarna och jordbruksmarken växte i omfång så specialiserade sig folk och hade inte tid att syssla med såväl det ena som det andra. I förra århundradet blev också fiskebåtarna så pass stora att yrkesfiskarna minskade i antal och är i dag inte särskilt många. Två ordentliga trålare klarar hela Gotlands behov av fisk.Lägger man ögonen åt norr från fiskeläget så ligger stranden också vid namn Hörte som ett vitt sandband nedanför den mörka skogen. Det är en bra strand, barnvänligt och välbesökt.


Flygbild Björn Pettersson
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen