Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Östra skeppsgången


Kuriosa - Kräklingbo - Nära - Karta

Gotland, Östra skeppsgången - foto: Bernt Enderborg

Nordens största fornborg ligger i dag ett stycke upp på land. Men så har det förstås inte alltid varit, allra helst som man kan se raukar bland tallarna.

Östra skeppsgången återfinns ett gott stycke på torra land vid Torsburgen, Sveriges största fornborg.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott4,1 km, Minneskors i Kräklingbo

Bilder

3,9 km, Vi är törstiga alla

Bildsten

3,9 km, En blåsbälg till fågelhamn3,9 km, Midvinterblot från vikingatiden3,9 km, Var de fredliga handelsmän3,9 km, Är det smeden Volund

Evenemang

3,9 km, Kräklingbo marknad

Flora

2,3 km, Gotlandssippa

Fornborgar

4,8 km, Fornborgen vid Tings backe1,2 km, Herrgårdsklint5,0 km, Kaupungs slott5,4 km, Kräklings fornborg670 m, Torsburgen - þors borg, Tors borg

Kastaler

3,8 km, Ardre kastal4,4 km, Gammelgarn kastal4,1 km, Kastaler och organisation4,3 km, Kräklingbo kastal

Kuriosa

5,3 km, En sojde0 m, Östra skeppsgången

Kyrka

3,7 km, Ardre kyrka4,4 km, Gammelgarn kyrka5,2 km, Gunfjauns kapell4,3 km, Kräklingbo kyrka

Kämpgravar

3,9 km, Kämpgrav i Ardre5,0 km, Kämpgrav på Kräklingbo backe

Magiska Gotland

1,1 km, Tors borg - lite fler bilder3,9 km, Upp och hoppa bror

Målningar

4,3 km, S:ta Katarina i Kräklingbo

Naturreservat

2,1 km, Russvätar3,3 km, Torsburgen5,6 km, Uppstaig

Platser

5,3 km, Upstaigs urskog3,9 km, Österby myr i Kräklingbo

Rauk

57 m, Gotlands äldsta raukar

Saga

4,9 km, Kräklings stainkällingar

Skulptur

4,4 km, Adam och Eva i Gammelgarn4,4 km, Det egna valet, Kain och Abel3,7 km, En biskop från 1100-talet4,4 km, Gubben Noak i Gammelgarn4,4 km, Guds stad i Gammelgarn4,4 km, I ditt anletes svett4,4 km, Rumphuggen objektivitet

Slipskåror

3,7 km, Tors slipning

Socken

4,4 km, Gammelgarn socken

Stränder

6,0 km, Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna

Ängen

4,3 km, Kräklingbo änge3,9 km, Mullvalds änge