Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Folhammar


Naturreservat - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Folhammar - foto: Bernt Enderborg

Areal 75 hektar varav 17 hektar land och 58 hektar vatten. Raukområde beläget ca 3 km NO Ljugarn på Gotlands ostkust.

Folhammar naturreservat sträcker sig längs stranden från Halsgårdeåns mynning söderut ned till Vitvärs fiskeläge, en sträcka på ca 1,8 km. I den centrala delen av reservatet finns ett vackert, ca 500 m långt raukfält som består av ett stort antal upp till 6 m höga raukar.

Naturreservat Folhammar

Den revkalksten som raukarna är uppbyggda av är rik på fossil, främst av stromatoporoider, s.k. "kattskallar", men man hittar även lämningar av sjöliljor.

Naturreservat Folhammar

Raukfältet inramas av klapperstensstränder som både norrut och söderut successivt övergår i sandstränder.


På strandsluttningen ca 200 m sydväst om parkeringsplatsen finns en av Gotlands vackraste förekomster av den fridlysta växten martorn. I övrigt domineras strandvegetationen av örter som blåeld, fältsippa, klibbkorsört, sandsallat och vejde. På några ställen finns bestånd av vresros, en trädgårdsflykting som har etablerat sig på åtskilliga gotländska sandstränder. De inre delarna av reservatet är bevuxna med barrskog.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En tyst vandring med Carin3,0 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott1,5 km, Folhammar eller Fågelhammar2,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan2,5 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film3,0 km, Nu blåser vi ut ljusen

Bilder

404 m, Med solen i ryggen

Bildsten

4,1 km, En blåsbälg till fågelhamn4,1 km, Midvinterblot från vikingatiden4,1 km, Var de fredliga handelsmän4,1 km, Är det smeden Volund

Fiskeläge

2,5 km, Gamle hamn i Ljugarn3,2 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge4,6 km, Svajde fiskeläge6,1 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge1,0 km, Vitvär fiskeläge

Flora

4,5 km, Gotlandssippa

Fornborgar

2,7 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen3,0 km, Kaupungs slott

Fritid

1,0 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

2,7 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

3,2 km, Ljugarns hamn

Kastaler

4,4 km, Ardre kastal

Kuriosa

3,1 km, En sojde502 m, Flodhästen i Ljugarn

Kyrka

4,3 km, Ardre kyrka3,6 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,2 km, Ellinor på land3,1 km, I centralplaneringens anda293 m, Lemviqs Apotek2,5 km, Ljugarn med Fish n Chips4,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,1 km, Kämpgrav i Ardre

Magiska Gotland

5,1 km, Annandag jul 2014, en utflykt2,1 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-20064,4 km, Månen2,5 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället4,2 km, Upp och hoppa bror

Museer

3,1 km, Fossilmuseum3,1 km, Ljugarn strandridaregård2,9 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Naturreservat

0 m, Folhammar4,6 km, Ollajvs naturreservat4,7 km, Russvätar

Platser

1,0 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

29 m, Folhammar47 m, Var kommer de ifrån?

Reklam

3,4 km, Husbyggarna

Skeppssättningar

4,3 km, Liffrideskeppen

Skulptur

4,3 km, En biskop från 1100-talet

Stränder

2,0 km, Ljugarns strand4,8 km, Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna4,7 km, Svajde

Ängen

2,5 km, Hemängen i Ljugarn3,4 km, Mullvalds änge