Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Elinghem ödekyrka


Kyrka - Hangvar - Nära - Karta

Gotland, Elinghem ödekyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrkan uppfördes under 1200-talet men förmodligen övergiven sedan början av 1600-talet. Ruinen konserverades 1923-24.

Av inredningen finns högaltaret med piscina bevarad samt dopfunt från 1200-talet, se också Marias altare.

Altaret i Elinghem ödekyrka
Altaret

Dopfun i Elinghem ödekyrka
Dopfunten

I förbigående skall vi tala om att fordom var Elinghem en socken men att den uppgick i Hangvar på 1600-talet; Länsstyrelsens efterapning av Guteinfo säger att den siste prästen som tjänstgjorde i Elinghem kyrka hette Rasmus Rodeus, han dog 1617.

Kyrkan omges förresten av en rund mur som måhända har varit en fornborg någon gång i tidens töcken, se Medeltidens försvarsverk, kyrktornen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen