Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Rövar Lilja


Historia - Västerhejde - Nära - Karta

Gotland, Rövar Lilja - foto: Bernt Enderborg

Jonas Nilsson Lilja föddes anno 1710 i Gårdsby norr om Växjö. På 1740-talet tycks han ha börjat sin bana - en lång lista av småstölder, spöstraff och straffarbeten.

Rövare Liljas håla
Den falska rauken med frisyr och allt

Frigiven från Kalmar fängelse värvde han sig vid artilleribataljonen på Gotland. Redan på resan stal han en silverbägare, som såldes i Visby, varefter han fortsatte att stjäla. Slutligen blev han tvungen att rymma från förbandet och göra landsbygden osäker.

Rövare Liljas håla
Den falska rauken ungefär från söder

Några fiskare kom emellertid på honom inte långt från klyftan vid Högklint, som nu bär hans namn. Han flydde men greps strax i Follingbo. Rättsprotokollet säger inget om hur Lilja använde klyftan vid Högklint, Rövar Liljas håla, men det är i alla fall ganska säkert att det var där han höll till.

Rövar Liljas håla

För sina gärningar blev Jonas Nilsson Lilja år 1754 dömd att avlivas genom hängning. Hovrätten mildrade emellertid straffet till livstids fängelse på Carlstens fästning i Marstrand, där han dog 1763 av skörbjugg och bröstsjuka.

Rövar Liljas håla

Stackars Lilja!Varning

Själva hålan, som du delvis ser ovan, är en del av klippan som glidit ut och bildat en falsk rauk; den är alltså inte som riktiga raukar uppbyggd av stenhård revkalk utan materialet är lösan kalk i många olika lager. En del av denna rasade så sent som 2010 och resten kan rasa när som helst; se på bilderna ovan, stenarna framför "rauken" kommer från raset. Det finns ingenting som garanterar att inte resten rasar när just du är där!

På den översta bilden ser du folk som badar utanför "rauken". Det är dumt! Se sidan om badande utanför sådana områden: Ett varningens ord. Det är ingen lek!

----
Vi tackar Hans Du Rietz för en rättelse i texten ovan: tack Hans!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen