Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fågelsjön och Birka, Lina myr


Kuriosa - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Fågelsjön och Birka, Lina myr - foto: Bernt Enderborg

Bilden ovan tog jag den 2 april 2006, någorlunda sent på kvällen. Alldeles ovanför skogen mitt i bilden sticker ett kyrktorn upp. Jag står norr om sjön.

Lina myr

På östra sidan ser jag tvärs över vattnet ett kyrktorn till sticka upp. Det är inte alltid gott att orientera sig efter kyrktorn eftersom nästan 100 sådana syns på hela ön.

Lina myr

Täta dimmor ligger över skogen, nästan som en sån där regnskogsbild man ser på TV. Ett skogsbryn, en liten dal, nästa skogsbryn.

Det är förstås inga översvämningar av den förfärliga magnitud som har drabbat centrala Europa, men blött nog i alla fall med gutniska mått mätt. Det måste ha varit en alldeles fantastiskt vacker fågelsjö innan myren dikades, bl a var Aftonbladets grundare med på ett hörn - att det var Sveriges största och bästa fågelsjö innan utdikningen vet kanske alla.

Kyrktornen på bilderna ovan tillhör Hörsne respektive Vallstena. Den översvämmande ån kallas Gothemsån och sjön är därför Lina myr. Poängen med bilderna är att vanligen flyter den den 5-10 meter breda ån genom myren, och det är allt, men nu är det översvämning. Det är gräsligt vackert när solen dalar, fast det är förvisso vägen mellan Hörsne och Gothem alltid.
Lina myr

Historisk överkurs
Vi kan lägga till en liten historisk kommentar också, om Birka. Det sägs nämligen i någon av skrifterna där Birka nämns (det står inte klart och tydligt var det låg) att man kunde segla in till staden norrifrån. Det finns forskare som tror att Birka kan ha legat i Björke, nästan mitt på Gotland, se Gutnaltinget - marknadsplats, varv.

Ett problem som har dykt upp är hur man kan segla till Björke norrifrån, och eftersom man tycks mena att det måste ha varit från den nordvästra sidan så försöker man konstruera vattenvägar från Kappelshamn, Tingstäde träsk och sånt. Det är svårt, däremot Gothemsån, se Vattenvägar på Gotland.

Gothemsån

Här är en bild på Gothemsån (översvämmad) strax vid offerkullen vid vägkanten mellan Vallstena och Gothem - bara att segla på vikingatiden, inga problem.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen