Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Mannens skapelse


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Mannens skapelse - foto: Bernt Enderborg

Vi har redan visat hur Hegwaldr i sin nyskapande och gammelgutniska stil nästan låter Eva pressa sig ut ur stenen och in i verkligheten, för att låna Roosvals ord, och givetvis tar han tillfället i akt och skapar också mannen, Adam, jordvarelsen, någon gång i början av 1100-talet. Hegwaldr tar dock inte lera, formar leran till en mansfigur och blåser liv i mansfiguren, 1 Mos 2:7, som Gud gjorde utan mejslar fram honom i sandsten.

Det är alltså lärt folk som säger att bilden ovan visar Adams skapelse. Kanhända återspeglar Hegwaldrs konst att det tycks förekomma två skapelser av människor i Bibeln, sånt är inte gott att veta; figuren i mitten överst tör väl vara Gud.

Lite senare i Bibeln äter Adam och Eva äpplen från kunskapens träd, som växte mitt i Eden, och Gud vart gramse eftersom: "Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont.", se Ett bart huggande svärd.

Att skilja på gott och ont medför att man måste ha en fri vilja, annars kan man inte välja. Vad var egentligen Adam och Eva innan de åt av trädet som ger kunskap?

Hur konkreta de här berättelserna var för folk från 1000-talet och tiderna framåt vet vi inte. Men från en gravsten i Lärbro kan man kanhända sluta sig att det faktisk var direkt, konkret verklighet, se Digerdöden - ett straff från ovan. Trots detta förefaller det mig oändligt svårt att försöka övertyga en gute, som bor på en ö nästan till 100 procent uppbyggd av fossil, att livet inte uppstod i havet och kravlade i land.

Nåja, lite funderingar om den medeltida tankevärlden hittar du på denna sida.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus818 m, Bolagsstämma i Vänge833 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,7 km, Western Riders Gotland2,5 km, Veterantraktorer1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl2,8 km, Gotland - hästarnas land5,1 km, Krasse1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke4,8 km, Tomase fornborg2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB3,3 km, Gervide gård634 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem9 m, Draken i Vänge3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors9 m, Järnålderns organisation och försvar5,3 km, Nordens största gravklot17 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare11 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,7 km, Jag såg rus0 m, Tors borg1,4 km, Vad är det väl2,8 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka3,6 km, Viklau kyrka9 m, Vänge kyrka

Kåseri

869 m, En vårsida för 2007712 m, Ett silverne träd1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 20091,1 km, Man ser dem sällan1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation2,7 km, Ett gotländskt vattendrag3,8 km, Tjaukle835 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

4 m, Bysantisk figuration3 m, Den vikingatida kyrktuppen39 m, Ett bart huggande svärd66 m, Gaitbucken jär a gaitbuck3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,6 km, Jesus väcker Lasaros11 m, Kvinnans skapelse0 m, Mannens skapelse9 m, Triumfkrucifixet i Vänge12 m, Tuppundret i Vänge71 m, Vattenvarelsen i Vänge3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3 m, Vem blir sluken3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

135 m, Vänge prästänge