Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bastardsvärmare


Fauna

Gotland, Bastardsvärmare - foto: Bernt Enderborg

Denna skarpt färgade och prickiga fjäril ser man här och där, om man kikar efter, kanhända i Fjäle ängar. Bredbrämad bastardsvärmare är nog det korrekta namnet. Vill du veta mer om dem så läs på WikipediaDom skiftar färg beroende på från vilken vinkel man ser den, men den till vänster vet jag inte vad det är för nåt.Svärmarna är en underart av fjärilar.Hymens band.
/text och foto Bernt Enderborg