Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Lilla Ihre


Gravfält - Hellvi - Nära - Karta

Gotland, Lilla Ihre - foto: Björn Pettersson

Vid utgrävningar under 30- och 40-talen på ett av Gotlands största gravfält, fann man rikligt med vapen och smycken i de olika gravarna. Fynden och gravtyperna daterar fältet till romersk järnålder i nordväst och de yngre gravarna som ligger i sydost är från vikingatid.

Fynden från de undersökta gravarna finns att beskåda. Förutom de ca 600 rösena och stensättningarna på området, fann man även en bildsten av yngre typ.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen